• Gyerekesély<br>Encs
    Gyerekesély
    Encs

    Petőfi út 75.
    3860
    Tel.: 46/587-230

Encsi Járási Gyerekesély Iroda

Az iroda Encs Város Önkormányzata szakmailag önálló egységeként 2017. szeptember 1-jétől 12 fővel működik. Létrehozásának célja, hogy biztosítsa az EFOP-1.4.2-16-2016-00017 projekt végrehajtásának zavartalan működését, valamint az Encsi Járási Gyerekesély Bizottság (EJGYB) tevékenységének szakmai és adminisztratív hátteret.  Az iroda vezetését a projekt szakmai vezetője látja el, az adminisztratív feladatokat a gyerekesély irodai asszisztens végzi. A menedzsmentet a projektmenedzser és a pénzügyi vezető alkotják. A konzorciumi partner részéről szakmai tanácsadó és egy szakmai asszisztens került megbízási jogviszonyban alkalmazásra. A szakmai munka további segítői a szakterületi koordinátorok. A munkaügyekkel és a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat 1-1 fő megbízási jogviszonnyal rendelkező személy végzi.

Az iroda dolgozói:

Név

Beosztás

Farkasné Szilágyi Erika

projektmenedzser

Bodnárné Király Erzsébet

szakmai vezető, irodavezető

Gyuricza Lászlóné

pénzügyi vezető

Konyor Judit

szakmai tanácsadó

László Emese

szakmai asszisztens

Czimbalmos Renáta

gyerekesély iroda asszisztens

Bűdi Ildikó

Tanulássegítés és köznevelés; Információs társadalom, ifjúsági terület szakterületi koordinátor

Kucsma Zsuzsanna

Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatások; Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés szakterületi koordinátor

Juhász Judit

Korai képességgondozás; Egészségügy szakterületi koordinátor

Náni József

Közösségi munka, térségben élő kisebbségekkel végzett munka szakterületi koordinátor

Kandik Balázs

kommunikációs referens

Sulyok Barbara

munkaügyi referens

 

Az Encsi Járási Gyerekesély Bizottság (EJGYB) 2016. június 1-jén alakult meg 23 fővel. Elnöke az Encsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda vezetője lett, aki elkötelezett híve a gyerekesély programnak.

Az alakuló ülésen az Ügyrend és a 2016. évi Munkaterv elfogadásra került. Állandó meghívottként vesznek részt a bizottsági üléseken az EFOP-1.4.1-15 kódszámú kiemelt projekt partnereinek, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Magyar Tudományos Akadémiának a képviselői, akik folyamatos segítői a program megvalósításának. Az EJGYB tagjait igyekeztünk úgy megválasztani, hogy minél szélesebb társadalmi réteget vonjunk be, akik a gyermekek mindenekfelett álló érdekét képviselni tudják. Az EJGYB konzultatív testület, amely együttműködik a járás területén működő önkormányzatokkal, társulásokkal. A szakmaközi hálózat és a Gyerekesély Iroda által delegált ügyek, problémák megoldására tesz javaslatokat, hoz határozatot, illetve dönt a Krízisalap elosztásáról. A bizottság a tevékenysége során figyelmet fordít a járás területén elérhető egyéb támogatások megvalósulására, a szinergia mátrix érvényesülésére. Felügyeli a Gyerekesély Stratégia és a Cselekvési Terv kidolgozását, felülvizsgálatát. Az EJGYB feladata javaslatok kidolgozása a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások térségi szintű összehangolására és közös szabályozásának kialakítására. Nyomon követi a program helyi beágyazottságát, a fenntarthatóságot előmozdító folyamatok meglétét, tervezését. Üléseit negyedévente tartja, de szükség esetén rendkívüli ülés is összehívható.

Az Encsi Járási Gyerekesély Bizottság tagjai

Név

Szervezet / beosztás

Illésné Boros Anikó

Igazgatási Iroda vezető

Rácz Andrea

Pax -Hálózatfejlesztő Gondozási Központ (Család- és Gyermekjóléti Központ) szakmai vezető

Bodnárné Király Erzsébet

EFOP-1.4.2-16-0017 projekt Szakmai vezető

Konyor Judit

EFOP-1.4.2-16-0017 projekt Szakmai tanácsadó

Farkasné Szilágyi Erika

EFOP-1.4.2-16-0017 projekt Projektmenedzser

Veréb Zoltánné

Encsi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

Dr Basista Erika

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Erdei Róbert

B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Encsi Tagintézmény vezetője

Náni József

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Encs

Varkolyné Németh Judit

Védőnői Szolgálat Ináncs

Horváthné Hamza Mária

Pillangó Gyerekház Encs házvezető

Czentnárné Hódi Edina

Méra KSZH házvezető

Szoták Szilvia  

Óvodák képviselője

Szabó Árpád

KLIK Szerencsi Tankerület képviselője

Takács István

Szent László Általános Iskola; Római Katolikus Plébániai Hivatal

Pacsai János

Görög Katolikus Egyház

Baksy Mária Margit

Eklészia Encsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

Boros Csaba

Fancsal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközség

Dr. Antal Magdolna

Gyermekorvos

Pozsgai Sándorné

Magyar Vörös Kereszt B.A.Z. Megyei Szervezete Encsi Területi Szervezet

Tahi Zoltán

Abaúj Polgáraiért Alapítvány képviselője

Laskó-Kuthi Adrienn

Kiemelt projekt képviselője

Kovács Éva

Encsi Járási Hivatal vezető védőnő

Mandák Csaba

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Husz Ildikó

Magyar Tudományos Akadémia

 

A Gyerekesély Iroda és a Gyerekesély Bizottság tagjainak elkötelezettsége reményt ad a program sikeres megvalósításra, annak fenntarthatóságára és sikerességére.

 

Az Integrált térségi gyermekprogramban résztvevőknek Márai Sándor gondolatait tolmácsolom.

„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz, vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”

„Előre a biztos úton!”

 

                                                                                                                                    Bodnárné Király Erzsébet

                                                                                                                                    szakmai vezető/irodavezető