• Gyerekesély<br>Encs
    Gyerekesély
    Encs

    Petőfi út 75.
    3860
    Tel.: 46/587-230

Szakterületi koordinátor: Náni József

 

Zöldség, Fűszer, Gyümölcs Szigetek az Encsi Járásban

A tevékenység megvalósításával a helyi közösségek kialakításához és önszerveződésének erősítéséhez, valamint a gyermekeket sújtó nélkülözés mérsékléséhez is hozzá tudunk járulni. A projekt időszak végére kis támogatással olyan cselekvőképes kis közösségek kialakítása a célunk, melyek képesek lesznek önerőből tovább működni, másokat bevonni a csoportba. Hasznos tanácsokkal és segítséggel ellátni egymást, értéknek tekinteni a családi mini gazdálkodásokat, legalább saját maguk ellátására megtermelni az alapvető zöldségeket, fűszernövényeket és gyümölcsöket. A családtagok közösen műveljék, gondozzák a saját kiskerteket, éljék át együtt a közös munka örömét; tudják a saját háztartásuk bevételét ily módon is növelni; járuljanak hozzá a szegénység mérsékléséhez; nem utolsó sorban az egészséges életmód megszilárdításához.

A térség munkanélküliséggel sújtott településein szinte egyetlen lehetőség az önfenntartás. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a tapasztalatra, bizonyos ismeretekre is szükség van. Olyan foglalkozásokat kívánunk a bevont családok számára tartani, melyek elősegítik a tudatos mezőgazdasági tevékenységeket. „Hogyan kezdjem el?” címmel, a kiválasztott családokból legalább 1 főnek évente 5 alkalommal akarjuk megtartani.

 

 

Közösen a közösségért!

Közösségi, gyermek- és ifjúsági programok működtetése szegregátumban vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási-gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat

A leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek támogató jelenlétére hosszú távon szükség van a felzárkózás érdekében.

A tevékenység célja a meglévő infrastrukturális lehetőségeket kihasználva –a szülőkre irányuló programok mellett– a gyerekek igényeire és szükségleteire reagáló programok biztosítása, elsősorban a szabadidő értelmes eltöltése érdekében, másodsorban a készségek fejlesztése és kibontakoztatása céljából: alacsonyküszöbű szolgáltatások, képzések, továbbképzések, szabadidős és sportprogramok megszervezése és működtetése, információk nyújtása, önkéntesség meghonosítása, prevenciós tevékenységek és kortárssegítők bevonása.

 

A Közösségi Szolgáltató Házak elsődleges célja, hogy a szegregált településen élő halmozottan hátrányos helyzetű családok mindennapjait megkönnyítse. A házak által nyújtott szolgáltatások lehetőséget biztosítanak a helyi közösség hatékony fejlesztésére, erősítésére és esélyegyenlőségük növelésére. A szakemberek állandó jelenléte segíti a helyi önsegítés elindulását.

A KSZH és szolgáltatások célja, hogy mindenki számára elérhető legyen, szolgáltatásai erősítsék a közösséget, az együttgondolkodást. Legfontosabb feladata, hogy a szülők és a gyermekek számára tartalmas, hasznos szabadidős elfoglaltságot nyújtson.  

A KSZH-k biztosítják a szegregátum lakóinak találkozási lehetőségét, helyet adnak kisebb közösségek rendszeres programjainak, segítik a megfelelő információkhoz való folyamatos hozzáférést. Különböző szolgáltatások munkatársainak bevonásával helyben elérhetővé teszik a szociális és gyermekjóléti, valamint a védőnői, munkaügyi stb. ellátásokat, lehetővé teszik a számítógép és Internet-használatot. Biztosítják a gyerekek számára a foglalkozások idején a megfelelő étkezést, az állandó segítő jelenlétet, valamint a mosási, tisztálkodási és főzési lehetőséget.

 

 

Tervezd tudatosan a jövődet!

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak

B. Üzemlátogatások: A pályaválasztó fiataloknak jól működő üzemekbe való látogatásnak megszervezése, eljuttatása a pozitív példák, munkahelyek megtekintése céljából. Az üzemlátogatások lehetőségét két évben a 7. és 8. osztályos tanulóknak ajánljuk fel. Kiemelt célunk az, hogy saját maguk lássák, tapasztalják meg azt, hogy a munkahelyeken milyen körülmények között és hogyan kell dolgozni. Kapjanak információt arra vonatkozóan, hogy a munkáltatók mit tudnak a dolgozóknak a béreken kívül adni, illetve lássák meg ezeken a helyeken a hosszabb tavú munka lehetőségét, a család kiszámítható anyagi bevételi forrás lehetőségét.

 

 

„Lássuk, halljuk mit tudsz?” – Tehetségkutató fesztiválok, versenyek

A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok megvalósításába, a bevontak felkészítése, szakmai-módszertani támogatása, önkéntesek felkészítése, szakmai-módszertani támogatása.

A versenyek célja:

a) a versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkornak megfelelő művészi alkotó- vagy előadó képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása;

b) a szaktanárok szakmai, tehetséggondozó munkájának megismerése, helyzetelemző, minőségfejlesztő tevékenységük segítése;

c) tehetségkutatás, a tehetség felismerése és gondozása, lehetőség biztosítása tapasztalatok gyűjtésére, a művészetoktatás színvonalának bemutatása.

1. Abaúji Szavalóverseny

Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár egykori jogelődje a József Attila Városi Könyvtár 42 évvel ezelőtt szervezte meg első alkalommal az abaúji térség diákjai részére a szavalóversenyt. Az intézmény névadójának tiszteletére, József Attila születésnapjának időpontjában, áprilisban tarják meg mindig a versenyt. Több éve már rendszeresen érkeznek határon túlról, Szepsiből és Buzitáról is gyermekek; a résztvevők száma 150 fő körül szokott lenni.

2. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány 10 éves közösségfejlesztési munkájának kiemelt feladata a tehetségek felkutatása és gondozása. A fiatal generáció azzal válik a közösség alkotó részévé, ha azt a tevékenységet teszi hozzá, amiben öröme és sikerélménye van. Kiemelten fontos ez olyan térségekben, ahol a szülői ház sokszor nem tud hátteret biztosítani mindehhez. Minden évben a szervezők igyekeznek olyan neves, szakmában országosan elismert zsűritagokat megnyerni a rendezvényhez, akiknek a véleményéből a fellépő gyerekek sokat meríthetnek, személyes példájuk pedig biztatást ad a tovább fejlődésükhöz.

Az őszi időszakban szervezett fesztiválon a vers mellett az ének és tánc kategóriákban is megmutathatják tehetségüket a gyermekek, akik itt is szép számmal (kb.150 fő) szokták képviseltetni magukat.

 

 

A kötelező is lehet jó!

Az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködés

A megvalósítók, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakembereinek részvétele a kiemelt projekt által szervezett képzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai rendezvényeken, (a résztvevők számára csak az utazási és szállás költség biztosítandó jelen projektből, a képzés költségét a kiemelt projekt biztosítja)

Projektünk számára szakmai hátteret biztosít az EFOP-1.4.1-15-20016-0001 számú kiemelt projekt által a térségben működő, a gyermekeket és családjaikat érintő intézmények és szolgáltatások vezetői, munkatársai, valamint a Közösségi Szolgáltató Házak munkatársai számára szervezett képzéseken való részvétel.

A képzéseken a központi elvárások, iránymutatások, innovatív módszerek megismerése után a helyi sajátosságok figyelembe vételével magasabb szakmaisággal leszünk képesek a tervezett tevékenységeket megvalósítani.