• Gyerekesély<br>Encs
    Gyerekesély
    Encs

    Petőfi út 75.
    3860
    Tel.: 46/587-230

Szakterületi koordinátor: Juhász Judit

„Találd meg a helyes utat”

Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek megelőzése érdekében.

Tevékenység helyszínei: Csenyéte, Fáj, Hernádvécse, Méra, Encs, Fügöd, Abaújdevecser, Ináncs, Baktakék, Forró, Krasznokvajda, Novajidrány, Szalaszend, Szemere, Beret, Csobád, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Pusztaradvány, Felsőgagy, Garadna, Detek, Fancsal.

Elsősorban általános és középiskolás gyermekeket érint a tevékenység, mely 3 témakörre tagolódik. A témaköröket 5 alkalmas foglalkozássorozattal valósítjuk meg, és átlagosan 15 fővel szeretnénk foglalkozni.

Beszéljünk róla I.- Egészségügyi alapismeretek

Beszéljünk róla II.- Életmódprogramok

Beszéljünk róla III.- Tanácsok családoknak, asszonyoknak, lányoknak.

2018. márciustól indult az I. témakör feldolgozása, mely havonta valósul meg más-más településeken.

 

„Nehéz okosan szeretni”

Szülők számára gyermeknevelést támogató motivációs rendezvénysorozat.

Tevékenység helyszínei: Csenyéte, Fáj, Hernádvécse, Méra, Encs, Ináncs, Baktakék, Forró, Novajidrány, Szalaszend.

Tapasztalatok beépítésével interaktív tanácsadás, mentorálást terveztünk. Melynek célja a szülői kompetenciák erősítése, azoknak a szociokulturális, kommunikációs, gondozási, nevelési minták, készségeknek az elsajátítása, melyek segítséget nyújtanak a szülővé válás folyamatában. A foglalkozások 5 téma köré csoportosulnak, és 4 életkort ölelnek fel. Átlagosan 15 fővel kívánunk dolgozni, kiemelten az óvodás kor alatti gyermekek szüleivel.

2018. első félévében 4 településen tartjuk a foglalkozást, melyek a következők: Csenyéte, Baktakék, Ináncs és Forró.

 

„Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál”

Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében az óvodákban.

Tevékenység helyszínei: Baktakék, Csobád, Fancsal, Forró (2 csoport), Fulókércs, Ináncs, Krasznokvajda, Méra, Novajidrány, Szalaszend, Szemere.

A foglalkozások alkalmával a szülők és a gyermekek közel kerülnek az óvodához és így az óvodába lépés zökkenőmentes lesz. A programmal azt kívánjuk elérni, hogy az óvodáskor előtti kapcsolatok kialakuljanak a családokkal és a gyermekekkel, valamint felhívjuk a figyelmet a korai gyermeknevelés fontosságára.

2018. januárjától indult el a program, a foglalkozások kéthavonta valósulnak meg, átlagosan 6 gyermek és 6 szülő részvételével.

 

„Tél csengői csengenek”

Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a téli ünnepkör segítségével, a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében az óvodákban.

Tevékenység helyszínei:Encs (3 csoport), Fügöd, Abaújdevecser, Baktakék, Csenyéte, Csobád, Fancsal, Forró (2 csoport), Fulókércs, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Krasznokvajda, Méra, Novajidrány, Szalaszend, Szemere.

Szeretnénk, hogy foglalkozások alkalmával a gyermekek ismerete bővüljünk a változatos tevékenységek által a szülők közreműködésével; éljék meg a karácsonyvárás szeretetteljes hangulatát, érezzék az összetartozás örömét. Célunk, hogy a „szent” ünnep, minden ember hite és a családi tradíciókban kialakított világnézete szerint, hagyományként éljen a gyermekekben. Az óvodákban átlagosan csoportonként 20 gyermekkel és szüleivel kívánjuk 4 egymást követő éven, Advent idején az 5 alkalmas interaktív foglalkozást megtartani.