• Gyerekesély<br>Encs
    Gyerekesély
    Encs

    Petőfi út 75.
    3860
    Tel.: 46/587-230

Szakterületi koordinátor: Bűdi Ildikó

 

 

„Legyél Te is Életrevaló!”

Szakemberek közötti együttműködések erősítése (továbbképzés, műhelymunka).

Az akkreditált továbbképzésekre az intézmény nagyságától függően várjuk 1-2 fő érdeklődő jelentkezését.

I. modul: 7 szokás képzés (30 óra)

II. modul: 7 szokás oktató képzés (30 óra)

III. 7 szokás témaszakértőképzés

(+30 óra) – mentor-pedagógusok

Az első modulra a járás területén dolgozó szociális ágazatban, nevelési-oktatási intézményekben és a védőnők körében kívánjuk meghirdetni a képzés lehetőségét; majd akik úgy érzik, hogy intézményi szinten is be kívánják vezetni, akkor azoknak a második szakaszra is lehet jelentkezni; a harmadik modulra pedig a szemlélettel azonosulni tudó és átadni tudó kollégákat várjuk majd. Ők lesznek a téma szakértői, mozgatórugói a tantestületeken belül.

Cél: Intézmények közötti együttműködések fenntartása, javítása, a felmerülő problémák közös megoldása, a szakemberek kiégésének elkerülése.

 

 

„Lélektől lélekig!”

Kiscsoportos foglalkozások a Szakszolgálat szakembereivel (pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus). Korcsoportonként (óvodás, alsó – és felső tagozat, középiskolások) átlagosan 15 fő részvételével, 5x60 perces foglalkozások.

Tervezett tematikus programok:

Alsó tagozat

Mérés

iskolába lépéskor: 1. osztályos szűrővizsgálat (figyelem, diszlexia prevenció, rajzkészség, téri orientáció)

következő tanévben: intelligenciavizsgálat

Konfliktuskezelés

Iskolai beválás hatékonysága

Képességfejlesztés 

Interaktív drámafoglalkozás

 

Felső tagozat

Mérés  - 11 év felett: felnőtt  intelligenciavizsgálat

Pályaorientáció – érdeklődés – 6-7. osztály

Konfliktuskezelés

Önismeret – kommunikáció

Tanulásmódszertan

 

Cél: Szakember és fejlesztési kapacitáshiány csökkentése, képesség és készségfejlesztés, speciális végzettségű szakemberek által a halmozott hátrányok kezelése, a humán szolgáltatások minőségének javítása, a szülők bevonásával.

 

„Lógjunk együtt hasznosan!”

3 nyári szünidőben (2018-ban, 2020-ban és 2021-ben) szervezett 5 napos szabadidős és fejlesztő programok, 15 helyszínen, 20 csoportban, átlagosan 30 fővel.

Javasolt témakörök:

2018-ban Járj okosan! - Közlekedési ismeretek

2020-ban Hol is élünk? – Honismeret

2021-ben Régen és most - Néphagyományőrzés

 

Ide várjuk a foglalkozásvezetők jelentkezését, táboronként 2-2 fő.

Cél: A szabadidő aktív eltöltése, kikapcsolódás.

 

 

„Tervezd tudatosan a jövődet!”

Ismeretbővítő foglalkozások, állampolgári ismeretek, jogérvényesítés, munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek.

2018-ban és 2020-ban 5-5 alkalommal, 14 helyszínen, az általános iskolákban a 7. és 8. osztályosoknak, a középiskolákban a végzős diákoknak tervezzük ezeket a foglalkozásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket és fiatalokat olyan elméleti és gyakorlati tanácsokkal, útmutatásokkal lássuk el, melyek elősegítik a közösségi életbe való akadály és konfliktusmentes bekapcsolódásukat.

Cél: Tanulják meg az egyeztetés, jogérvényesítés, együttműködés formáit, állampolgári ismeretek elsajátítását, az állampolgárok önszerveződését, jogérvényesítést, melyeket képesek lesznek majd felnőtt korukban használni. Továbbá olyan módszerek, szolgáltatások kialakítását, bevezetését, melyek elősegítik a közösségek együttműködését.

 

 

„Adjuk össze erőinket”

Helyi szakemberek együttműködése, támogatása, szakmai műhelyek működtetése.

Ebben a tevékenységben félévente 1 alkalommal, a tagok által meghatározott tematika alapján, a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek együttműködése, szakmai támogatása valósul meg. A műhelyfoglalkozásokon, tapasztalatcserén elsajátított ismereteket fogják alkalmazni a mindennapi munkájuk során. A műhelyek és a találkozók elsődleges célja, hogy a járásban tevékenykedő humánágazati szakemberek kommunikáljanak egymással, beszámolhassanak munkájukról, közösen tervezhessenek, tapasztalatot cserélhessenek. Közösen alakítsanak ki stratégiákat az egyes problémák megoldására, segítsék egymást ötleteikkel, javaslataikkal. A műhelyek munkájába be kívánunk vonni olyan szakembereket is, akik nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, így nem csak a lexikális tudásbővítésre, hanem gyakorlati tanácsok, javaslatok megbeszélésére is sor kerülhet. A projekt időszaka alatt, a tagok által megjelölt helyszínen, egyszer 2 napos tapasztalatcsere lehetőségét kívánjuk biztosítani.

 

 

„Szeretet és gondoskodás!”

Hiányzó szakemberek pótlása, komputeres szemvizsgálat, gerinc és lábboltozat speciális vizsgálat.

Szemvizsgálat:

A járás területén 2 alkalommal (2018-ban, 2020-ban), valamennyi felső tagozatos és középiskolás tanulók esetében abban az intézményben ahová járnak komputeres szemvizsgálatot tervezünk. A kiszűrt gyermekek esetében a szakorvosi ellátás, vizsgálat után a segédeszközök megvásárlásához a rászoruló családok számára támogatást is szeretnénk nyújtani. A GYEB a benyújtott támogatási igények alapján dönt a (szemüvegvásárlás) krízislapból való támogatás összegéről.

18/1. Gerinc és talpvizsgálat:

Az adatlap második eleme a járás területén élő valamennyi 10 éves korosztály tekintetében gerinc és lábboltozat speciális vizsgálatának lebonyolítása. A kiszűrt és indokolt eseteket az encsi szakrendelésen ortopéd szakorvossal felülvizsgáltatjuk. A GYEB (Gyerekesély Bizottság) döntése után a krízislapból az ortopédiai segédeszközök megvásárlását is támogatni kívánjuk. 2018, 2019 és 2021 években az akkor 10 éves gyermekek valamint az előző évben kiszűrtek után követését is tervezzük.

18/2 Babamasszázs-babatorna:

A projekt időszaka alatt, 2018, 2019, 2020, 2021 és 2022. években, csoportonként évente 5 egymást követő alkalommal, Hernádvécse, Méra, Fáj, Encs, Hernádszentandrás, Csenyéte helyszíneken elsősorban 3 hónapos kortól 24 hónapos korig terjedő korcsoportra kiterjedően, átlagosan 6-6 fővel babamasszázs-babatorna tevékenységet kívánjuk megvalósítani.

Cél: a testi kontaktus, érintés, simogatás, masszírozás egész személyiségre gyakorolt jótékony hatását erősítsük. A baba érzékeny bőre megköveteli a megfelelő előkészületet, a fokozatosságot, ezért fontos a szakember jelenléte, iránymutatása afoglalkozásokon.