Fejlesztő környezet biztosítása!”

Encs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, mint konzorciumi partner a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” elnevezésű EFOP-2.1.2-16-2017-00024 kódszámú „Fejlesztő környezet biztosítása” című pályázatának megvalósítását 2019. április 01-jén elkezdte. A pályázatban megfogalmazott célokat 2 év leforgása alatt kell megvalósítanunk, 93 186 062.- HUF összegű támogatásból.

Jelen pályázat a 2017. szeptember 1-jén elinduló „Integrált térségi gyerekprogramok” című EFOP-1.4.2-16-2017-00017 kódszámú „Előre a biztos úton!” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik, annak infrastrukturális hátterének korszerűsítését tűzte ki célul, felújítási munkálatok megvalósításával és eszközök beszerzésének segítségével.

A pályázat keretein belül többek között a közösségi, gyermek- és ifjúsági programoknak helyszínt biztosító, már meglévő épületek fejlesztése történik. A projekt keretében a helyi igényeket felmérve négy helyszínen (Krasznokvajda, Hernádvécse, Fáj, Méra) a legszükségesebb építési beruházások kerülnek megvalósításra. Egyik felújítás sem engedélyköteles, tulajdonosi hozzájárulással rendelkezünk a települési döntéshozók részéről. Ezek a helyszínek az elődprojektben is használatban voltak, a nagyobb építési jellegű tevékenységek már akkor megvalósultak.

Az eszközbeszerzések a pályázati felhívás mellékletét képező módszertani útmutató és helyi igények alapján kerültek tervezésre, az előző Gyerekesély pályázat keretein belül kialakított Közösségi szolgáltató Házakban folyó szakmai tevékenységek feltételeinek biztosításához. A főpályázónál konyhai eszközök, bútorok és informatikai eszközök beszerzésére, a konzorciumi partnernél műszaki cikkek, konyhai eszközök, bútorok, udvari játékok, mobil játszóelemek, informatikai eszközök, személyautó és fejlesztő eszközök beszerzésére kerül majd sor.

A Közösségi Szolgáltató Házak felújítása, a kültéri játszóterek kialakítása, a Pedagógiai Szakszolgálat munkáját segítő speciális eszközök beszerzése, valamint az összes irodai háttérmunkát segítő informatikai eszköz és bútor beszerzése mind a Gyerekesély pályázat tevékenységeinek sikeres megvalósítását hivatottak szolgálni.

A támogatás mértéke 100%, a projekt tervezett befejezésének dátuma 2021. október 31.


Pásztor András
Projektmenedzser


Szendi-Barna Eszter
szakmai vezető